Vilkår og betingelser

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene
gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen
Ved bestilling av varer på dette nettstedet www.hygienichalfmask.com så inngås automatisk en avtale mellom deg som kunde og ZINCIN AS, Organisasjonsnummer: 922203628. Denne avtalen gjelder fra når du som kunde har mottatt en bekreftelse på bestillingen som
skjer via e-post. Ordrebekreftelsen skjer automatisk på bakgrunn av den databasen som er knyttet til www.hygienichalfmask.com

Har du ikke fått ordrebekreftelsen innen 24 timer, vennligst kontakt oss. Ved eventuelle feil i f.eks. leveransetiden, pris etc. forbeholder vi oss retten å korrigere dette på etterskudd. Du kan kun bestille via vår hjemmeside: www.hygienichalfmask.com.

2. Partene
Selger er ZINCIN AS, Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen, Norway, +47 483 85 500, ORG.NR 922203628. og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Betal 100% sikkert ved hjelp av Klarna med ditt VISA eller Eurocard/Mastercard. Ved bruk av Vipps som betalingsmetode så sender vi koden ut koden slik at betalingen og verifiseringen blir enklest mulig for deg som kunde.

Ved bruk av kort gjøres dette gjennom Klarna som anses å ha den beste sikkerheten mot bedrageri. Kortnummeret sendes via en kryptert tilkobling direkte til banken. Du kan leser mer om Klarna sine forbrukerrettigheter her https://www.klarna.com/no/smoooth/

 

6. Levering
Vi tilbyr levering med Posten og Bring innland og utland. Ordre blir levert til ditt nærmeste hentested, og du får hentemelding på SMS eller epost.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Fraktkostnader
En fraktkostnad på 49 (innland) / 99 (utland) NOK vil bli lagt til alle bestillinger om ikke annet er oppgitt.

Leveransetid
Normal leveransetid er 2-5 arbeidsdager, men ved spesielle kampanjer og tilbud kan leveransetiden være lengre. Dette vil bli informert underveis i kjøpsprosessen.

Leveranser
Du kan dessverre ikke hente din bestilling personlig ved vårt lager. Bestillingen sendes via våre samarbeidspartnere på frakt. Den totale fraktkostnaden kan du alltid se på din ordre før du godkjenner den i kassen.

Brev: Bestillinger med liten vekt og verdi kan sendes som brev. Bestillingen leveres da direkte til din postkasse.
Dersom det oppstår en leveranseforsinkelser gir vi deg beskjed om dette via e-post. Du som kunde har alltid rett til å heve kjøpet ved leveranseforsinkelser. Vi kommer til å gjøre alt i vår makt for å fullføre din bestilling. Det kan finnes tilfeller som gjør det umulig å fullføre bestillingen, f.eks. dersom vår leverandør ikke kan fullføre sitt oppdrag hos oss. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss all erstatning til kunden når det gjelder leveranseforsinkelser.

Transportrisiko: Vi står for transportrisikoen dvs. risikoen for at varen skades eller kommer bort under transporten fra lageret vårt til deg hvis du har valgt fraktmåte som omfatter en sporingstjeneste. Har du som kunde benyttet fraktmåten «Brevsending med posten (uten sporing)» bortfaller vårt ansvar. Du står for risikoen ved eventuell retur til oss.

Ikke-utløste pakker: For pakker som ikke hentes ut og som går i retur til oss, debiteres en avgift på minimum kr 100 pluss eventuell frakt for å dekke www.hygienichalfmask.com utgifter for frakt og administrasjon. Gjelder kun ved ordre/forsendelse som ikke er forhåndsbetalt.

Restbestilte varer: Dersom en vare er på restordre, kan du se datoen når den forventes tilbake på lager. Produktet er da bestilt og på vei til oss fra våre leverandører. Du kan da bestille varen som vil bli sendt til deg umiddelbart etter levering. Legg merke til at datoen du ser er bare en foreløpig dato. Har du flere varer i bestillingen din som er på lager, sendes de direkte til deg samme dag, og varen som er restbestilt sendes fraktfritt senere, når vi får den på lager.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i
tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til
angrerettloven.

Angrerett og åpent kjøp i 30 dager
Du som kunde har rett til å angre kjøpet ditt innen 30 dager etter at du har mottatt varen og uten en spesiell grunn. Dette er etter forutsetning at produktet og produktinnpakningen er i vesentlig uforandret tilstand, dvs. ubrukt, ikke ødelagt eller skadet og i en såpass bra tilstand at man kan selge det til en ny kunde uten prisavdrag. Du kan ikke bruke produktet, men kan naturligvis åpne den forsiktig og undersøke den. Du som kunde står for returfrakten med henvisning til angrerett og åpent kjøp i 30 dager.

Angrerett og åpent kjøp i 30 dager gjelder ikke bedrifter.

Kontakt sale@zincin.com om du vil benytte deg av angreretten.
Varer som ikke oppfyller disse kriteriene vil returneres til kunden mot returfrakt samt håndteringskostnad uten uttak. Ved alle returer kreves det at kunden sparer kollinummeret for eventuell oppsporing.

Alle returer skal sendes til vår adresse

ZINCIN AS
Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen, Norway

Supportavdelingen prater/skriver kun på norsk eller engelsk.

Ifølge norsk Forbrukerkjøpsloven har du som kunde reklamasjonsrett i 2 år. Etter det har du akseptert varen. ZINCIN AS følger norske Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett. ZINCIN AS går igjennom alle forsendelsene før de sendes til kunde. Skulle varen likevel være skadet eller være en feil når den ankommer så retter vi opp problemet kostnadsfritt. OBS! Før du returnerer defekt/feilleveranser må du kontakte kundeservice for å få reklamasjonen godkjent.

Noen ganger kan det være nok at vi sender reservedeler. OBS! Det er viktig at du foretar deg en korrekt anmeldelse. Synlige feil: Anmeldes direkte til utleveringsstedet ved uthenting av varen. Skjulte feil: Anmeldes til ZINCIN AS kundeservice innen 3 dager etter at varen ble hentet. Ved alle returer kreves det at kunden sparer sitt kollinummer for eventuell oppsporing. Ved retur skal varen pakkes inn på en slik måte at verken varen eller innpakningen skades. ZINCIN AS erstatter kun frakt mot fremvisning av kvittering, som har godkjent reklamasjon,  og som har valgt det billigste fraktalternativet som Bring/Posten kan tilby. Reklamasjoner som ikke er godkjent oppbevares av ZINCIN AS i 3 måneder for eventuell retur til kunden – etter ønske fra kunden.

OBS! Dersom du selv vet at du har forårsaket skaden så inngår det ikke i garantiservice.

Ikke-utløste varer
For pakker som ikke hentes ut og som har gått i retur til oss, debiteres en avgift på minimum kr. 100,- + eventuelt frakt for å dekke ZINCIN AS utgifter for frakt og administrasjon.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom
kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil vise til mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til sale@zincin.com

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

ZINCIN AS selger produkter med garanti ved fabrikasjonsfeil i henhold til den norske Forbrukerkjøpsloven. Ditt garantibevis er din ordrebekreftelse som du vil motta via e-post, samt som vedlegg i pakken din. Denne skal sitte på utsiden av emballasjen i en plastlomme, alternativt ligge i innpakningen. Ved retur skal varen pakkes inn slik at varen og dens emballasje ikke skades.

13. Personopplysninger
Cookies
En cookie er en liten datafil som lagres på datamaskinen din av nettleseren. Cookies brukes for å gjøre besøket til vår nettbutikk så bra og effektivt som mulig og for å analysere besøksstatistikk. Du kan enkelt slå av lagring av cookies gjennom nettleserinnstillingene. Hvis du deaktiver cookies vil dette dessverre føre til at det ikke er mulig å foreta noen bestilling på www.hygienichalfmask.com

Taushetsplikt og personopplysninger
Alle sider der du legger igjen personlige opplysninger ved kjøp er 100% sikre (kryptert overføring). Når du legger inn din bestilling hos oss oppgir du personlige opplysninger som navn, adresse, personnummer og telefonnummer. I samband med registreringen og bestillingen din godkjenner du at vi lagrer og bruker dine opplysninger i vår virksomhet for at vi skal kunne fullføre våre oppdrag for deg. Vi dokumenterer også kommunikasjonen vi har med deg via e-post for å kunne opprettholde den servicen som du forventer deg av oss. ZINCIN AS eller www.hygienichalfmask.com vil ikke uten videre oppgi dine personlige opplysninger til en tredjepart. Dersom du ønsker å motta vårt nyhetsbrev vil vi sende deg informasjon og tilbud om ulike produkter via e-post. Dette kan du enkelt avbestille her. I følge Personopplysningsloven har du rett til å få den informasjonen vi har registrert på deg. Om den består av feil, er ufullstendig eller irrelevant kan du kreve at informasjonen rettes på eller tas bort. Er dette tilfelle, kontakt vår kundeservice.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse
eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med:

Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Ved eventuell tvist har vi som policy å følge Reklamasjonsnemdens anbefalinger. I hendelser som krig, naturkatastrofer, strid på arbeidsmarkedet, avgjørelser fra myndigheter, utelatte leveranser fra underleverandører, eller liknende utenfor vår kontroll, som ikke kunne forutses, som gjør at ZINCIN AS ikke kan overholde inngått avtale, løses ZINCIN AS fra sine forpliktelser om å innfri nevnte avtaler.

Aldersgrense
Vi godkjenner ikke bestillinger fra personer under 18 år uten foresattes godkjennelse. I dag finnes det en plattform for EUs forbrukere og bedrifter for å henvende seg til, men bare for grenseoverskridende e-handel. Denne online plattform har som mål å gi alle berørte parter en inngang for forlik av tvister som oppstår uten å bruke domstol. Du kan finne den på https://webgate.ec.europa.eu/odr

Vilkår og betingelser forbruker er sist oppdatert 22.06.2021